Prawa Autorskie

Właścicielem wszelkich praw do używania materiału fotograficznego, tekstów zawartych na stronach pt-druk jest firma pt-druk Piotr Tatarynowicz. Używanie wyżej wymienionych bez zezwolenia jest zabronione. Zgromadzonego na tych stronach materiału fotograficznego nie wolno powielać, przechowywać w jakimkolwiek systemie ani przekazywać w formie elektronicznej, mechanicznej, a także w formie fotokopii lub innego rodzaju zapisu bez uprzedniej zgody autora strony. Nazwy, logo produktów lub podmiotów wymienione na tych stronach mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub nazwami handlowymi uprawnionych podmiotów. Zostały one użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Logo pt-druk jest znakiem towarowym zastrzeżonym.
 

Kontakt     Copyright © 2005-2019 pt-druk Wszelkie prawa zastrzeżone